Çalık Holding Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

01.11.2021

Orta Asya, Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Doğu Avrupa’yı içine alan 31 ülkeyi kapsayan geniş¸ bir coğrafyada sürdürülebilir yatırım stratejisiyle, insana ve dünyaya değer katacak çalışmalar yürüten Çalık Holding, 2020 yılı ve öncesine ait çalışmalarını içeren "Öncü Fikirler, Sürdürülebilir Yatırımlar" başlığıyla ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı.

Entegre düşünce ve raporlama yaklaşımı doğrultusunda üretilen değer boyutlarının sunulduğu rapor, GRI temel standartlarını temel alarak hazırlandı.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde, kurumsal değerleri ve sürdürülebilirlik temel prensiplerini her alandaki uygulamalarına yansıtmaya çalışan Çalık Holding, odağına aldığı sürdürülebilirlik yaklaşımlarıyla geliştirdiği iş süreçleri, hizmetleri ve ürünleriyle, toplum ve iş dünyası için öncü projeleri hayata geçiriyor.

Rapor, Holding bünyesindeki tüm şirketlerin, faaliyet gösterdikleri sektör dinamiklerini göz önüne alarak, etkileşim alanlarına ilişkin perspektiflerini genişletmeleri ve uzun dönemli başarı ve performansı sağlayacak altyapı ve yaklaşım geliştirmelerini öncelik olarak belirliyor. Şirketlerinde sürdürülebilir teknolojiler kullanan, AR-GE çalışmalarıyla sürdürülebilir çalışma ve üretim süreçleri kurgulayan Çalık Holding, Birleşmiş¸ Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı yaşanabilir bir dünya için 2030 yılına kadar yapılması gerekenler konusunda yol gösterici olarak kabul ediyor.

Diğer Basın Bültenlerimiz