Çalık Grubu Şirketleri’nde tanımlanmış ortak işe alım süreci uygulanmaktadır.

Süreçteki en önemli kriterlerimiz pozisyonun gerektirdiği öğrenim durumu, teknik bilgi ve beceriler, tecrübe ve yetkinliklerdir.

Tüm işlerimizde ve ilişkilerimizde yol gösterici olan “Değerlerimizi” işe alım sürecinin de merkezinde tutmakta, rehber almakta ve ortak değerlerimize sahip olan, Grup kültürümüze uyum sağlayabilecek adayları tercih etmekteyiz.

Değerlerimiz

 • Adalet
 • İnsan Odaklılık (Müşteri–Çalışan)
 • İtibar
 • Gönülden Çalışmak
 • Yenilikçilik
 • Çeviklik
 • Sürdürülebilirlik (İş–Çevre)

"Çalık Grubu İşe Alım Prosedürü"" doğrultusunda yürütülen işe alım faaliyetlerinde yeni mezun veya deneyimli adaylarımız için pozisyon gerekliliklerine göre çeşitli değerlendirme araçları kullanılabilmaktedir. Genel olarak kullandığımız değerlendirme araçlarına;

 • Sözel ve sayısal yetenek testleri,
 • İngilizce sınavı,
 • Vaka çalışmaları,
 • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları,
 • Kişilik Envanterleri,
 • Yetkinlik Bazlı Mülakatları örnek olarak verebiliriz.

Süreç boyunca adaylarımız ilgili portaller üzerinden telefon, e-posta aracılığı ile ilgili Şirket İnsan Kaynakları tarafından bilgilendirilmektedir.

Değerlendirme süreci sonrasında uygun bulunan adaylarımıza ilgili Grup Şirketimiz tarafından iş teklifi yapılabilir veya ilerde değerlendirmek üzere bilgilerini kayıt altında tutacağımıza ve takip edeceğimize dair bilgi verilebilir.

Çalık'ta Kariyer

Zorunlu staj başvurularınız veya şirketlerimizdeki yapılandırılmış staj programı duyurularını ilgili portallerden ve şirketlerimizin web sitelerinden takip edebilirsiniz.

Deneyimsiz adaylarımızın işe alım süreçleri pozisyonun özelinde yapılandırılmakta, süreçte sözel ve sayısal genel yetenek testleri, İngilizce sınavı, vaka çalışmaları vb. değerlendirme araçları kullanılmaktadır.

Asgari iki yıl iş deneyimi bulunan adaylarımız bizim için deneyimli / profesyonel adaylardır. Profesyonel adaylarımızın işe alım süreçlerinde pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda değerlendirme araçları kullanılabilmektedir.