1981 yılında Ahmet Çalık tarafından kurulan Çalık Holding, dünyada 34 ülkede enerji, inşaat, madencilik, tekstil ve finans alanlarındaki şirketleriyle faaliyet göstermektedir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde süregelen faaliyetleri çerçevesinde itibarı, güvenilirliği ve uluslararası şirketlerle yaptığı uzun süreli iş birlikleriyle tanınan Çalık Holding, inovatif iş modelleri geliştirmekte ve çalıştığı iş alanlarında sürdürülebilir büyüme sağlayarak ilerlemektedir. Çalık Holding, insan kaynağına verdiği değer ve çalışan odaklı yönetim anlayışıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerini tüm yatırımlarına, projelerine ve iş yapma yöntemlerine yansıtmaktadır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı olan Çalık Holding, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ve coğrafyalarda çeşitliliği, sürdürülebilirliği, dayanıklılığı ön planda tutmakta; tüm kültürlere, inançlara, etnik kökenlere ve cinsiyetlere eşit davranma ilkesi ile hareket etmekte ve çevreye saygılı iş anlayışını benimsemektedir.

Daha Fazla Göster

Rakamlarla Çalık