Çalık Holding’in sergilediği sürdürülebilir başarının en önemli sebebi, kurumsal değer ve iş ilkelerinin Grup şirketlerince benimsenmesi ve uygulanmasıdır. Çalık Holding şirketlerinin oluşturduğu sinerji ve çalışanlarının kurumsal hedefleri bireysel hedefi olarak benimsemesi, Grubun faaliyet gösterdiği her sektörde kararlı, güçlü ve güvenilir bir konum edinmesini sağlamaktadır. Çalık Holding adil olma, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri ışığında planladığı iş süreçlerinin çalışanlarına, müşterilerine, paydaşlarına ve topluma en yüksek değeri katmasına öncelik vermektedir.

Çalık Holding’in girişimci ruhuyla bütünleşen köklü birikiminin sonucunda oluşan “Çalık” markası, temsil ettiği kurumsal ilke ve değerlerle gerek Türkiye’de gerekse uluslararası arenada kurumun farklılaşmasını sağlamaktadır. Holding şirketleri, marka değerlerini içtenlikle benimseyerek sundukları ürün ve hizmetlerine yansıtmakta, daima üstün kalite ve verimliliği hedeflemektedirler. Organizasyonlarını “Çalık” markasının dinamik yapısı üzerine inşa eden Grup şirketleri, sektörlerindeki yeni yatırım fırsatlarını son teknolojileri kullanarak başarıyla hayata geçirmektedirler.